Περιοχή: Kempten (Allgäu)
Επιτυχία
Πολιτισμός

Ja zum Kulturquartier Allgäuhalle Kempten | KQA

Η αναφορά απευθύνεται σε
Oberbürgermeister Thomas Kiechle
2.635 Υποστηρικτές 1.224 σε Kempten (Allgäu)
Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

χρονική πορεία

2.635

Σύνολα υπογραφών

1.224

Υπογραφές από Kempten (Allgäu)

3

Υπογραφές ανά ημέρα κατά μέσο όρο

02.11.2020

την πιο δυνατή ημέρα της αναφοράς

Εγγύτητα στο θέμα. Τι είναι πιο πιθανό να συμβεί;

43%

er interessert i temaet

21%

er direkte berørt

26%

hjelp til å spre ordet

21%

ville delta i felles aksjoner

Γεωγραφική κατανομή των υπογραφών

0%

προέρχονται από Leutkirch

4%

προέρχονται από Altusried

31%

προέρχονται από Σουηβία

46%

προέρχονται από Kempten (Allgäu)

Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα