Rajon : Hanoveri
Trafik&transport

Verkehrschaos Wettbergen/Oberricklingen stoppen JETZT!

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Oberbürgermeister vakant
2 025 Mbështetëse 1 703 në Hanoveri

Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.

2 025 Mbështetëse 1 703 në Hanoveri

Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.

  1. Filluar 2019
  2. Mbledhja mbaroi
  3. ngritur më 16/01/2020
  4. Dialog
  5. I dështuar

kurs kohe

2 025

Nënshkrime totale

1 703

Nënshkrime nga Hanoveri

1

Nënshkrimi në ditë mesatarisht

13.09.2019

Dita me numrin më të madh të nënshkrimeve për peticionin

Afiniteti ndaj temës. Çfarë ka të ngjarë të zbatohet?

86%

ndikohen drejtpërdrejt

8%

njih dikë që është i prekur

25%

ndihmë në përhapjen e çështjes

20%

do doja të informohesha rreth rezultateve

Shpërndarja gjeografike e nënshkrimeve

18%

vjen nga Ricklingen

84%

vjen nga Hanoveri

0%

vjen nga Lütau

96%

vjen nga Region Hannover

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani