Εκλεγμένος επρόσωπος Andreas Becker

Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht für Kinder ab der 5 Klasse

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 24/8/20
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Jetzt kommt es auf euch an: #NotMyHochschulgesetz

SPD, τελευταία επεξεργασία στις 7/10/19

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Jochen Ott. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Die SPD-Fraktion hat sich bis zuletzt mit allen parlamentarisch zur Verfügung stehenden Mitteln gegen das von CDU und FDP beschlossene Hochschulgesetz zur Wehr gesetzt. Leider erfolglos. Die in der Petitionsbegründung zum Ausdruck gebrachten Anliegen teilen wir ausdrücklich. Die über 36.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner belegen: Das mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP verabschiedete Hochschulgesetz schadet dem Wissenschaftsstandort NRW.

·Die Einschränkung der studentischen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte ist deutschlandweit beispiellos: In Nordrhein-Westfalen sind rund 27.000 studentische Hilfskräfte in der universitären Lehre und Forschung tätig – über die Einführung von Vertretungen für studentische Hilfskräfte

Περισσότερα

Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Kita-Gebühren in NRW!

SPD, τελευταία επεξεργασία στις 30/6/19

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen weder in der Schule, noch in der Hochschule oder im Betrieb - und konsequenterweise auch in der Kita. Darüber hinaus ist die Abschaffung der Kita-Beiträge auch ein Beitrag zur Gleichheit der Lebernsverhältnisse in NRW.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Änderung des Einschulungs-Stichtags in NRW vom 30. September auf den 30. Juni!

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 15/2/19
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen in Nordrhein-Westfalen

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 31/12/18
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Kita-Gebühren in NRW!

SPD, τελευταία επεξεργασία στις 19/9/18


  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

www.meinbecker.de - Mit der Petition rennen sie bei mir offene Türen ein. Die Forderung nach beitragsfreien Kitas war eine wesentliche Aussage in Wahlprogramm de SPD zur letzten Lnadtagswahl. Sie ist Ausdruck der Überzeugung, das Bildung von der Kita bis zur Hocheschule bzw. bis zum Meisterbrief gebührenfrei sein sollte. In der Vergangenheit haben wir bereits das letzte Kitajahr beitragsfrei gestellt, jetzt muss der nächste Schritt in Form der vollständigen Beitragsfreiheit folgen, finanzielle Spielräume hierfür stehen jetzt zur Verfügung. Schade ist nur, dass wir uns als einzige Fraktion im Landtag für eine komplette Beitragsfreiheit einsetzt.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Neuauflage der zentralen Prüfung 10 im Fach Englisch

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 20/5/17
Καμία απάντηση

Andreas Becker
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Εκλεγμένος (η) την: 14.05.2017
επανεκλογή: 2022
Εκλογική περιφέρεια: Recklinghausen I
Αξίωμα: Fraktion (Verkehrspolitischer Sprecher)
Ιστοσελίδα: http://www.meinbecker.de
Facebook: https://www.facebook.com/MeinBecker/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα