Λαϊκή εκπρόσωπος Annemarie Probst

Marktgemeinderat σε Meitingen

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Unterstützung der „Meitinger Bannwald-Erklärung“

  Grüne, τελευταία έκδοση 11.05.2021

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  In der vorangegangenen Wahlperiode habe ich mich als Einzige im Meitinger Gemeinderat gegen die Abholzung des als Bannwald geschützten Lohwaldes positioniert. Der Bannwald bietet Schutz gegen Lärm und Staub der Lech-Stahlwerke und zeichnet sich durch große Artenvielfalt aus.
  Die Fraktion der Grünen im Meitinger Gemeinderat unterstützt die Erklärung des Bannwald-Bündnisses-Unterer Lech !
  Uns ist es wichtig, dass die Bedenken und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst genommen werden!

  Mit freundlichen Grüßen
  Annemarie Probst
  Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat


Annemarie Probst
κόμμα: Grüne
Κοινοβουλευτική ομάδα: Grüne
εκλογή: 2026
Αξίωμα: Marktgemeinderätin
Ιστοσελίδα: https://meitingen.ratsinfomanagement.net/kontaktformular/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZb-7p6_OOZhHJAndQKHjXwoKJiwRDVbSUO9L6crzrmXC
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα