Zástupca ľudu Eva-Maria Stange

Sächsischer Landtag v Sasko - Eliminované

Dr. Eva-Maria Stange - Eliminované
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD
Zvolené : 31.08.2014
Nové voľby: 2024
Volebný obvod: Dresden 6
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Eva-Maria Stange
webová stránka: http://www.evamariastange.de
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International