Εκλεγμένος επρόσωπος Fredy Mensching

Γνωμοδότηση για την αναφορά Ermöglichen eines Bürgerentscheids über die Citybahn in Wiesbaden!

FDP τελευταία επεξεργασία στο 6/2/18

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Die Entscheidung über eine City Bahn in Wiesbaden hat so große UMFÄNGLICHE Auswirkungen auf die Stadt, wie: Verkehr, Finanzen/Haushalt, Stadtbild und Veränderungen auf jeden Betroffenen, das hier eine Bürgermittbestimmung von Nöten ist.
Außerdem ist bis dato keine zukunftsweisendes Verkehrskonzept für die Stadt inkl. Umfeld erarbeitet worden, so das auch alternative Betrachtungen bisher nicht erfolgt sind.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Sanierungsstau an Wiesbadener Schulen abbauen

FDP τελευταία επεξεργασία στο 12/10/17

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Der Zustand der gemeinbildenden Schulen muss nicht nur von der Bausubstanz sondern auch in Hinblick der Lehrmittel stärker unterstützt werden. Bildung ist unsere Zukunft.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Helft uns die Abschiebung unserer Mitschüler zu verhindern !!

FDP

τελευταία επικοινωνία στο 13/6/17
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet das Wiesbadener Nachtleben und Gestüt Renz

FDP

τελευταία επικοινωνία στο 1/3/17
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Gehwegreinigung in Bürgerhand

FDP

τελευταία επικοινωνία στο 26/5/16
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Erhöhung der Hundesteuer in Wiesbaden

FDP

τελευταία επικοινωνία στο 26/5/16
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά HAUS DER STADTKULTUR: Stadtmuseum ins Alte Gericht! Keine Umnutzung für „hochwertiges Wohnen“

FDP

τελευταία επικοινωνία στο 26/5/16
Καμία απάντηση

Fredy Mensching
κόμμα: FDP
επανεκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα