Λαϊκή εκπρόσωπος Heike Taubert

Thüringer Landtag σε Θουριγγία

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Für mehr Personal und finanzielle Mittel für Kindertagesstätten in Thüringen!

  SPD, τελευταία έκδοση 06.10.2020

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Matthias Hey. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Ein zentrales Moment sozialdemokratischer Bildungspolitik ist es traditionell, dass Bildung nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen darf. Deshalb setzen wir grundsätzlich auf den weiteren Ausbau der Beitragsfreiheit in der Kita sowie auf die Einführung der Beitragsfreiheit in den Horten. Gleichzeitig muss es aber auch immer zu einer Verbesserung der Bildungs- und Betreuungsqualität in den Einrichtungen kommen. Angesichts der personellen Problemlagen in den Kindertagesstätten, die während der Coronakrise noch einmal deutlich hervorgetreten sind, räumen wir derzeit qualitätssteigernden Maßnahmen sogar Priorität vor weiteren Schritten zur Beitragsfreiheit ein. Daher setzen wir uns in den aktuellen Haushaltsberatungen vor allem für eine weitere

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Kita-Öffnung: Gegen Wechselmodell & Hygienevorschriften die päd. Konzepte untergraben

  SPD, τελευταία έκδοση 21.05.2020

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Thomas Hartung. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
    Διαφωνώ.

  Ich kann den leichtsinnigen Umgang mit dem Infektionsrisiko, der der Petition als Grundlage dient, nicht nachvollziehen und keinesfalls gutheißen.

  Die Ereignisse der letzten Tage, insbesondere die Ausbrüche in Frankfurt und Göttingen, wo es in der Konsequenz zu einer Schließung aller Kindertagesstätten und Schulen gekommen ist und ein kompletter Lockdown möglich ist, sowie die immer noch fragile Situation in Thüringer Landkreisen, verbieten einen Übergang zu einem Leben ohne Hygienemaßnahmen mindestens so lange, bis ein Impfstoff oder eine adäquate Therapie zur Verfügung stehen.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά #Die Welt spricht KINDERGARTEN! Für den Begriff Kindergarten im öffentlichen Sprachgebrauch!

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 05.06.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Mehr Personal für eine qualifizierte und kindgerechte Hortbetreuung in Jena

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 27.06.2017
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Weimar muss kreisfrei bleiben!

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 21.04.2016
  Καμία απάντηση

Heike Taubert
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Εκλεγμένος (η) την: 14.09.2014
εκλογή: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Greiz II
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Heike Taubert
Ιστοσελίδα: https://www.heiketaubert.de/
Twitter: https://twitter.com/heiketaubert
Facebook: https://www.facebook.com/heiketaubert/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition