Εκλεγμένος επρόσωπος Heiko Kosel

Sächsischer Landtag σε Σαξωνία - Έχει παραιτηθεί

Μέλος των Επιτροπών:
Heiko Kosel - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: DIE LINKE
Κοινοβουλευτική ομάδα: DIE LINKE
Εκλεγμένος (η) την: 31.08.2014
εκλογή: 2024
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Heiko Kosel
Ιστοσελίδα: http://www.heiko-kosel.de
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition