izabrani dužnosnici Heiko Kosel

Sächsischer Landtag u Saska - Eliminiran

Član povjerenstava:
Heiko Kosel - Eliminiran
stranka: DIE LINKE
Frakcija: DIE LINKE
Izabrano na: 31.08.2014
Sljedeći izbor: 2024
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Heiko Kosel
web stranica: http://www.heiko-kosel.de
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada

openPetition International