Εκλεγμένος επρόσωπος Heiner Dunckel

Schleswig-Holsteinischer Landtag

Μέλος των Επιτροπών:

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Straßenausbaubeiträge in Schleswig-Holstein dauerhaft abschaffen

  SPD, τελευταία έκδοση 29.09.2020

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Die SPD-Landtagsfraktion tritt – wie auch der SPD-Landesverband – weiterhin für eine endgültige und dauerhafte Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Schleswig-Holstein ein.

  Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge setzt allerdings voraus, dass den Kommunen hierdurch keine finanziellen Nachteile entstehen bzw. die hiermit verbundenen Einnahmeausfälle der Kommunen auskömmlich vom Land gegenfinanziert werden. Die Kommunen müssen dauerhaft in der Lage sein, den Ausbau ihrer kommunalen Straßen im erforderlichen Umfang sicherzustellen. Diese Forderungen haben wir in der Vergangenheit auch wiederholt an die Regierungskoalition aus CDU, Bünd-nis90/Die Grünen und FDP gestellt – bisher ohne Erfolg.

  Die Regierungskoalition aus CDU, Bündnis90/Die

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Petition zum Erhalt der schienengebundenen Bäderbahn nach Timmendorfer Strand und Scharbeutz

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 13.09.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Taktverdichtung S21 zwischen Aumühle und Bergedorf

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 16.05.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Auflösung der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein /Beendigung der Zwangsmitgliedschaften von PFK

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 18.04.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Kein Steuergeld für Kinder- und Zwangsarbeit. Für Umweltschutz und faire Arbeit – hier und weltweit

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 28.11.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Kitagebühren in Schleswig-Holstein

  SPD, τελευταία έκδοση 27.11.2018

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Ich und die SPD stehen für die Beitragsfreiheit in der Kinderbetreuung wie keine andere Partei. Denn für uns fängt Bildung in der Kita an. Und Bildung muss konsequent gebührenfrei sein: von der Kita bis zur Hochschule. Darum ist unser Ziel die Beitragsfreiheit für alle Kita-Jahre. Den Einstieg dafür hat die letzte Landesregierung 2017 mit dem Kita-Geld geschafft. Dieser Weg muss konsequent weiter gegangen werden. Auch auf kommunaler Ebene setzt sich die SPD konsequent für die Beitragsfreiheit ein, wie z.B. in meinem Wahlkreis (Flensburg, Stadt).

  Eine gebührenfreie Bildung von der Kita an schafft gleiche Chancen für alle. Die Grundlagen für gute Bildung unserer Kinder werden in den Kitas in der frühkindlichen Pädagogik gelegt. Gerade in diesem Bereich ist es wichtig, mögliche Hürden abzubauen und damit die Eltern zu entlasten. Deshalb will die SPD die Elternbeiträge für Kitas und Tagespflege abschaffen.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Winterferien für Schleswig-Holstein

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 21.02.2018
  Καμία απάντηση

Prof. Dr. Heiner Dunckel
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Εκλεγμένος (η) την: 07.05.2017
εκλογή: 2022
Εκλογική περιφέρεια: Flensburg
Αξίωμα: Fraktion (Arbeitsmarktpolitischer Sprecher), , Fraktion (Technologiepolitischer Sprecher), Fraktion (Hochschulpolitischer Sprecher), Fraktion (Forschungspolitischer Sprecher)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Heiner Dunckel
Ιστοσελίδα: https://www.heiner-dunckel.de
Facebook: https://www.facebook.com/hdunckel/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition