Εκλεγμένος επρόσωπος Holger Müller

Landtag Nordrhein-Westfalen

Μέλος των Επιτροπών:

Holger Müller
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Εκλεγμένος (η) την: 14.05.2017
εκλογή: 2022
Εκλογική περιφέρεια: Rheinisch-Bergischer Kreis I
Αξίωμα: Fraktion (Tourismuspolitischer Sprecher)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Holger Müller
Ιστοσελίδα: http://www.klartext-mueller.de
Facebook: https://www.facebook.com/klartextmueller/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα