Εκλεγμένος επρόσωπος Klaus Reischmann

Gemeinderat σε Steinalben

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Wir sagen NEIN zur geplanten Photovoltaikanlage im Naturpark Pfälzer Wald, Gemarkung Steinalben

  CDU, τελευταία έκδοση 27.08.2021

    Απέχω.

  Sehr geehrte Damen und Herren,

  zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nur auf meine Worte in dem Bericht der Rheinpfalz und der Information bei der Gemeinderatsitzung am 14. Juli verweisen. Wir befinden uns, aufgrund der Komplexität des Themas, noch in dem Stadium einer Orientierungs- bzw. Findungsphase. Sobald diese abgeschlossen ist, werden wir uns im Rahmen einer Informationsveranstaltung für alle Bürger, allen Fragen, die sich im Handlungsbereich der Gemeinde bewegen, gerne stellen.
  mfg
  Klaus Reischmann, Ortsbürgermeister
  Benjamin Dahler 1. Beigeordneter
  Karl Lechner 2. Beigeordneter


Klaus Reischmann
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Bürgermeister
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα