Εκλεγμένος επρόσωπος Mirko Rohloff

Stadtrat σε Ντίσελντορφ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der 3. Umwelt Spur in Düsseldorf

  FDP, τελευταία έκδοση 25.10.2019

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας FDP
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Besetzung der offenen Lehrerstellen, Realisierung des Erweiterungsbaus der Musikschule

  FDP, τελευταία έκδοση 27.11.2018

    Καμία επίσημη δήλωση.

  Ich freue mich sehr über Ihre Initiative und das große bürgerschaftliche Engagement zu diesem Thema. Auch der FDP-Ratsfraktion ist es wichtig, dass jedes Kind in Düsseldorf die Möglichkeit hat ein Instrument zu erlernen. Daher haben wir, gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern, im Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf die Verwaltung beauftragt, ein tragfähiges Zukunftskonzept für die Clara-Schumann-Musikschule in Kooperation mit den verschiedenen Akteuren der musikalischen Bildung zu entwickeln. Derzeit warten wir auf die Ergebnisse und Vorschläge der Verwaltung. Gerne melde ich mich erneut, sobald uns diese vorliegen.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet das Theatermuseum Düsseldorf!!!

  FDP
  πρόσφατα γραμμένο σε 10.05.2017
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Für den Erhalt der weltweit einmaligen Düsseldorfer Gasbeleuchtung!

  FDP, τελευταία έκδοση 26.05.2015


    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Das Düsseldorfer Gasleuchtennetz ist das größte der Welt. Gasleuchten schaffen die typische Düsseldorfer Gemütlichkeit im Zentrum und in den Stadtteilen und sind kulturhistorisch bedeutend. Die FDP will sämtliche Gasleuchten – soweit das zweckmäßig ist – unter Bestandsschutz stellen und so unsinnige und teure Umbaumaßnahmen verhindern. Das gesparte Geld muss in die Umrüstung von Natriumdampfhochdruckleuchten auf LED-Technologie und in energetische Sanierung städtischer Gebäude investiert werden, um den Gesamtenergieverbrauch weiter zu senken.

Mirko Rohloff
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: FDP
εκλογή: 2020
Αξίωμα: Stellv. Fraktionsvorsitzender
Ιστοσελίδα: http://www.mirko-rohloff.de
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition