Λαϊκή εκπρόσωπος Silke Schneider

Stadtrat σε Ζίγκεν

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Bürgerinitiative für die Erhaltung des Naherholungsgebietes Numbach

  DIE LINKE, τελευταία έκδοση 09.09.2019

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας DIE LINKE
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  www.die-linke-siegen-wittgenstein.de Ich lehne die Ansiedelung von Timberjackes ab, weil die verkehrliche Anbindung zu nicht überwindbaren Problemen für die Anwohner des Siegener Westen führt. Dem entsprechend habe ich mich in den Ausschüssen geäußert und abgestimmt. Ich bin als Stadtverortnete der Fraktion Die Linke im Rat der Stadt Siegen im Verkehrsausschuss und im Bezirksausschuss gewesen. Außerdem habe ich auch im Vorfeld bei der Beratung in allen Ausschüssen und im Rat gegen die Ansiedelung dieser Systemgastronomie gestimmt, weil eine solche Ansiedelung nicht in dieses Gebiet passt.


Silke Schneider
κόμμα: DIE LINKE
Κοινοβουλευτική ομάδα: DIE LINKE
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition