Εκλεγμένος επρόσωπος Stephan Kosel

Stadtrat σε Μπόχουμ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Das Freibad Langendreer darf nicht "baden" gehen!

  SPD, τελευταία έκδοση 01.03.2022

    Διαφωνώ.

  Fraktionsbeschluss der SPD im Rat der Stadt Bochum

  Für die SPD im Rat ist entscheidend, dass das Ostbad in Langendreer auch in Zukunft ein Standort im Schwimmangebot der Stadt Bochum bleibt. Wir erwarten eine grundlegende Sanierung und Modernisierung des Hallenbades. Und die Erweiterung um ein neues Kursbecken. 8,5 Mio. Euro müssen dafür investiert werden. Damit stärken wir die wichtige Funktion des Bades für den Freizeit-, Schul- und Vereinssport. Dass Kinder Schwimmen lernen, ist uns ein großes Anliegen.

  Der Außenbereich wird weiterhin ein Freizeit-Treffpunkt in den Sommermonaten sein, wassergeprägt, aber ohne Schwimmbecken. Die SPD-Fraktion hält es dabei allerdings für zwingend, dass auch im Sommer im Ostbad geschwommen werden kann,

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Gerthe West: Stopp der Bebauungsplanung eines Grüngürtels in Bochum Gerthe/Hiltrop

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 28.03.2019
  Καμία απάντηση


Stephan Kosel
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2020
Αξίωμα: Ratsmitglied
Ιστοσελίδα: https://www.spd-bochum-ost.de/personen/stephan-kosel/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα