Εκλεγμένος επρόσωπος Thomas Christof Betz

Stadtrat σε Korschenbroich

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet die Spielwiese im Eickerender Feld für die Kinder und Jugendlichen!

  FDP, τελευταία έκδοση 29.07.2021

    Διαφωνώ.

  Sehr geehrte Damen und Herren,
  Sehr geehrte Frau Rubart,

  Vielen Dank für die Anfrage und Ihren Einsatz im Rahmen der Petition.
  Die rechtlichen Grundlagen für die KITA wurden ja bereits 1995 im Rahmen des Bebauungsplanes geschaffen und somit öffentlich allen Anwohnern bekannt. Das nunmehr eine Bebauung durch einen Investor stattfindet und somit eine planungskonforme Nutzung der Fläche als Kindertagesstätte stattfindet, ist generell zu begrüßen.
  Warum?
  Aufgrund der beständig hohen Nachfrage und des Bedarfs an KITA Plätzen im Stadtgebiet sind wir gehalten, diesen Bedarf durch entsprechende Angebote zu decken. Dies ist für uns alle eine wichtige Investition in die Bildung und Zukunft unserer Kinder und erhöht zusätzlich die Attraktivität unserer

  Περισσότερα


Thomas Christof Betz
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: FDP
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα