Blog

Archiv für den 09. Oktober 2018:

9. Oktober 2018

openPetition in Aktion

Eine aktive Zivilgesellschaft lebt vom Austausch. openPetition-Mitarbeitende nehmen als zivilgesellschaftliche Akteure regelmäßig an Podiumsdiskussionen, Veranstaltungen, Gesprächen, Vorträgen, Interviews und Netzwerktreffen zu den Themen Demokratie, Bürgerbeteiligung und Digitalisierung teil.

Weiterlesen »

Spojenie s openPetition

Publikácie & materiál

  • Petičný Atlas 2018/19 (PDF)
  • Papier: Petície ako nástroj nízkoprahových účasti verejnosti (PDF)
  • Výročná správa a správa o transparentnosti (PDF)
  • Pozičné príspevky práva na petíciu (PDF)
  • Účasť na magisterských prácach online (PDF)

prebiehajúce zbierky

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International