Blog

Archiv für den 09. Oktober 2018:

9. Oktober 2018

openPetition in Aktion

Eine aktive Zivilgesellschaft lebt vom Austausch. openPetition-Mitarbeitende nehmen als zivilgesellschaftliche Akteure regelmäßig an Podiumsdiskussionen, Veranstaltungen, Gesprächen, Vorträgen, Interviews und Netzwerktreffen zu den Themen Demokratie, Bürgerbeteiligung und Digitalisierung teil.

Weiterlesen »

Nätverka med openPetition

Publikationer och material

  • Petition Atlas 2018/19 (PDF)
  • Papper: Petitioner som ett verktyg för allmänhetens deltagande med låg tröskel (PDF)
  • Årlig och öppenhetsrapport (PDF)
  • Positionshandlingar (PDF)
  • Masteruppsats online deltagande (PDF)

pågående insamlingar

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International