Blog

Archiv für Februar 2019:

Allgemein
1. Februar 2019

openPetition-Alumni

Das openPetition-Team bedankt sich bei allen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, die das Team in den vergangenen Jahren tatkräftig unterstützt haben.

Weiterlesen »

Spojenie s openPetition

Publikácie & materiál

  • Petičný Atlas 2018/19 (PDF)
  • Papier: Petície ako nástroj nízkoprahových účasti verejnosti (PDF)
  • Výročná správa a správa o transparentnosti (PDF)
  • Pozičné príspevky práva na petíciu (PDF)
  • Účasť na magisterských prácach online (PDF)

prebiehajúce zbierky

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International