Blog

Archiv für Februar 2019:

Allgemein
1. Februar 2019

openPetition-Alumni

Das openPetition-Team bedankt sich bei allen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, die das Team in den vergangenen Jahren tatkräftig unterstützt haben.

Weiterlesen »

Rrjet me openPetition

Botime dhe materiale

  • Peticion Atlas 2018/19 (PDF)
  • Letër: Peticionet si një mjet për pjesëmarrjen e publikut me prag të ulët (PDF)
  • Raport vjetor dhe transparent (PDF)
  • letrat e peticionit (PDF)
  • Pjesëmarrja në internet e tezës së masterit (PDF)

koleksionet në vazhdim

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition International