Over openPetition

Petitie starten en ondersteuning voor je verzoek vinden

openPetition ondersteunt indieners bij het maken van hun petitie, het verzamelen van handtekeningen en het indienen van de petitie bij de juiste ontvanger. Daarnaast vraagt openPetition om verklaringen van parlementsleden, onafhankelijk van de formele petitieprocedure. Of het nu gaat om het onderhouden van de jeugdclub, het ontmantelen van kerncentrales, het wijzigen van de wet of het bouwen van windturbines: elke dag starten gebruikers petities op ons platform en promoten ze veranderingen: lokaal, regionaal, landelijk en beetje bij beetje ook in Europa. Meer dan 10 miljoen mensen gebruiken openPetition en worden onderdeel van de digitale democratie.

Lees ons actuele jaarverslag(PDF).

Het team van openPetition

Portret van Jörg Mitzlaff
Jörg Mitzlaff - studeerde informatica in Berlijn en werkte als softwareontwikkelaar en IT-manager bij onder andere Infoseek, eBay en idealo. Tijdens een sabbatical in 2009 zette hij het openPetition platform op. Sinds 2012 is hij gedelegeerd bestuurder en mede-partner, sinds 2020 de enige aandeelhouder van openPetition non-profit GmbH.
Portret van Jessica Seip
Jessica Seip - leidt het redactieteam en is een expert in campagnestrategieën. Als cultuurwetenschapper was ze een aantal jaren actief in het radiolandschap voordat ze bij openPetition kwam werken. Naast onze gebruikers zorgt ze ook voor NGO's en zet ze zich in voor gelijkheid op alle niveaus.
Portret van Anna Frey
Anna Frey - is een redacteur gespecialiseerd in public relations. Het ondersteunt gebruikers bij het onder de aandacht brengen van hun zorgen door middel van perswerk en campagnes op sociale media.
Portret van Cai Schultz
Cai Schultz - studeerde politieke wetenschappen in Würzburg, Potsdam en Lissabon en werkt als redacteur bij openPetition. Hij wil het non-profit potentieel van digitalisering inzetten in het belang van de democratie.
Portret van Tra My Lisa Nguyen
Tra My Lisa Nguyen - studeerde Amerikaanse studies en culturele studies en werd na zijn afstuderen onderdeel van het redactieteam van openPetition. Ze is al sinds haar kindertijd betrokken bij culturele uitwisseling en vindt dat democratie vooral inclusief moet zijn - ontworpen door iedereen, voor iedereen.
Portret van Dóra Simon
Dóra Simon - is redacteur bij openPetition. Als politicoloog wil ze dicht bij de mensen werken en bijdragen aan het versterken van direct-democratische elementen en het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid.
Portret van Jacqueline Neuwerth
Jacqueline Neuwerth - studeerde cultuur-taal-media en werkte in public relations voor culturele instellingen in Duitsland en in het buitenland. Als redacteur bij openPetition wil ze mensen motiveren om actief deel te nemen aan politieke evenementen en zo de gemeenschappelijke toekomst van Europa vorm te geven.
Portret van Jonas Hantelmann
Jonas Hantelmann - is softwareontwikkelaar bij openPetition. Hiervoor volgde hij een opleiding tot IT-specialist op het gebied van applicatie-ontwikkeling en gaf hij les in ICT op een school in Ghana.
Portret van Steven von Roden
Steven von Roden - na een studie beleidsinformatica in Dresden verhuisde de softwareontwikkelaar naar Berlijn. Hier werkt hij het liefst met open source software en is onder de indruk van de (muzikale) diversiteit van de stad.
Portret van Hannah Schwarz
Hannah Schwarz - opgeleid als IT-specialist voor applicatieontwikkeling en werkt sinds augustus 2020 als webontwikkelaar bij openPetition. Ze is vrijwilliger bij een onpartijdige pro-Europese vereniging en wil Europa begrijpelijker maken. Hannah is momenteel met zwangerschapsverlof.
Portret van Jochen Taeschner
Jochen Taeschner - studeerde informatica aan de Humboldt Universiteit in Berlijn. Hij is ervan overtuigd dat maatschappelijke participatie niet mag mislukken door digitale belemmeringen. Daarom werkt hij samen met openPetition om het op de lange termijn te verbeteren.
Portret van Karina Taubert
Karina Taubert - studeerde Engels en computerwetenschappen aan de Humboldt Universiteit in Berlijn. Ze is enthousiast over intuïtieve bruikbaarheid en nette code in software die mensen echt helpt. Sinds november 2020 maakt ze deel uit van het openPetition-team als webontwikkelaar.
Ralf Engelmann - werkt als vrijwilige systeembeheerder voor openPetition. Hij is vooral begaan met privacy en economisch gebruik van data. Zijn hoofdberoep is bij een prijsvergelijk website.

Veel dank aan onze voormalige ollega's bij openPetition.

De openPetition-missie en hoe we onze doelen willen bereiken

Politiek eenvoudiger maken. - Wij ondersteunen petenten en geven hen raad, zodat alle openPetities hun maximale werking kunnen ontvouwen – d.w.z.: het passende parlement bereiken en daar behandeld worden.

Politiek zichtbaarder maken - We zorgen ervoor dat politici weten wat burgers in hun kiesdistrict beweegt. Daarvoor hebben we de kieskringradar ontwikkeld.

Politiek begrijpelijk maken - Wanneer een petitie het openPetition-quorum bereikt, vragen we het betreffende parlement - dat wil zeggen, alle gekozen vertegenwoordigers van de regio, om hun standpunt.

Recht op petities versterken. - We ons in voor effectievere petities in de politiek. Hiervoor praten we met politici en beleidsmakers in de verzoekschriftencommissies in Duitsland op federaal en staatsniveau en in Europa.

Petities over heel Europa in parlementen brengen - We willen de mogelijkheden van het recht om online petities in te dienen ook in andere Europese landen openen en burgers helpen om hun zorgen aan hun politieke vertegenwoordigers te adresseren via online deelname.

Parlementaire democratie moderniseren - We willen een modern online initiatiefrecht en eisen het recht om gehoord en behandeld te worden in de parlementen en in de gespecialiseerde commissies bij nieuwe, urgente zorgen van burgers.

Om deze doelen te bereiken is openPetition betrokken bij verschillende netwerken, allianties en initiatieven.

Normen en waarden

neutraliteit en democratische waarden - openPetition is politiek neutraal: het is niet onze bedoeling om de vorming van politieke meningen eenzijdig te beïnvloeden of om politieke partijen te steunen. Alle bezorgdheid over petities en aanbevelingen voor partner-NGO's weerspiegelen niet ons standpunt, maar tonen een kleurrijke mengelmoes van meningen - ongeacht waar je vandaan komt of waar je in gelooft. Omdat we constructieve politieke debatten willen bevorderen, zorgen we ervoor dat onze Gebruiksvoorwaarden worden nageleefd: Racisme, misantropie en discriminatie horen bij ons niet thuis. We nodigen iedereen uit om onder eerlijke voorwaarden in te grijpen. Wij zien diversiteit van meningen als een verrijking voor gemeenschappelijk, democratisch discours.

Initiative Transparente Zivilgesellschaft Transparantie - openPetition eist transparantie en openheid van politiek en bedrijfsleven. Je kunt alleen eisen wat je zelf leeft. Daarom steunen wij het "Initiative Transparent Civil Society" van Transparency Germany. Voor dit doel hebben we informatie verzameld over doelen, herkomst van fondsen, gebruik van fondsen, personeelsstructuur en besluitvormingsprocessen bij openPetition volgens de richtlijnen van het initiatief in het huidige transparantierapport .

gegevensbescherming - Digitale democratie kan alleen werken als persoonlijke gegevens veilig zijn voor ongecontroleerde toegang van de staat en economische belangen die voor eigen rekening dienen. Als algoritmen invloed hebben op de vorming van politieke meningen, dan moeten die transparant en voor iedereen begrijpelijk uitgelegd worden. Burgers moeten te allen tijde de controle houden over hun gegevens en de algoritmen die worden gebruikt om de gegevens te verwerken. Bij het verzamelen van de gegevens moet rekening worden gehouden met het recht om te worden vergeten. Als niet-gouvernementele organisatie voor de zorgen van burgers, willen we het idee van digitale democratie ondersteunen en uw politieke voetafdruk op ons platform beschermen. Lees ons privacybeleid .

Charta der Vielfalt diversiteit - bij openPetition gaat diversiteitsbeheer verder dan puur gelijkheids- en antidiscriminatiebeleid: diversiteit betekent voor ons dat we rekening houden met mensen met ongelijke cv's. Wat voor ons telt, is of toekomstige medewerkers onze waarden en onze democratische missie delen. Dit is een voorwaarde voor iedereen om deel te kunnen nemen aan ons platform, ongeacht geslacht, opleidingsniveau, leeftijd, nationaliteit en politieke overtuiging, binnen het kader van onze democratische orde.

Wij zijn non-profit

openPetition is voortgekomen uit een vrijwillig initiatief van Jörg Mitzlaff en is sinds april 2010 online. In juli 2012 werd de openPetition non-profit GmbH opgericht door de partners Jörg Mitzlaff en Campact eV. Oprichter Jörg Mitzlaff is sinds 2020 de enige aandeelhouder van openPetition gGmbH. Voor 2021 zijn we van plan om de gGmbH om te zetten in een non-profit stewardship . Het Berlijnse belastingkantoor voor bedrijven I erkent de openPetition gGmbH als non-profit doeleinden vanwege de bevordering van onderwijs, de bevordering van een democratisch bestuur en de bevordering van maatschappelijke betrokkenheid in overeenstemming met de meest recente kennisgeving van vrijstelling van 24 januari 2019.

Wij zijn onafhankelijk

  • openPetition is politiek neutraal. De onderwerpen op het platform bestrijken het hele democratische politieke spectrum. openPetition neemt de eisen en verklaringen van de verzoekschriften niet over als haar eigen verzoek - dit geldt ook voor verzoekschriftaanbevelingen.
  • Wij zijn alleen gebonden aan onze eigen gebruiksvoorwaarden voor een goed gebruik van onze website. De gebruiksvoorwaarden baseren op de democratische beginselen en waarden van onze maatschappij en worden in overleg met onze gebruikers continu verder ontwikkeld.
  • Onze inhoudelijke onafhankelijkheid wordt door Gesellschaftsvertrag gegarandeerd.
  • Financiële onafhankelijkheid is belangrijk voor ons. Overheidsfondsen of partijdonaties zijn daarom voor ons uit den boze. Wij danken de Campact. eV voor financiële ondersteuning in de beginjaren van openPetition. Geselecteerde NGO's kunnen hun bezorgdheid over de petitie op openPetition adverteren met behulp van een advertentiemodel. Het advertentiemodel loopt uiterlijk in 2024 af.
  • Meer dan 100.000 toegewijde burgers steunen het werk van openPetition al met een eenmalige donatie of een reguliere bijdrage .

Huidige petities

toon alle petities

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je zorgen kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu promoten