Снимка на парламента " Brauchen wir mehr „Freiheitspflichten"? ".

Регион: Германия

Brauchen wir mehr „Freiheitspflichten"?

Състояние: Активен

Искам да участвам
Снимка на парламента " Stimmen Sie dafür, dass Bundesbehörden gendern? ".

Регион: Германия

Stimmen Sie dafür, dass Bundesbehörden gendern?

Състояние: Активен

Искам да участвам
Снимка на парламента " Brauchen wir eine neue EU-Asylpolitik? ".

Регион: Европейски съюз

Brauchen wir eine neue EU-Asylpolitik?

Състояние: Активен

Искам да участвам
Снимка на парламента " Should the EU move towards more mutual solidarity? ".

Регион: Европейски съюз

Should the EU move towards more mutual solidarity?

Състояние: Чакам отговор

Към резултатите
Снимка на парламента " Does Europe's Democracy need a fundamental update?
 ".

Регион: Европейски съюз

Does Europe's Democracy need a fundamental update?

Състояние: Чакам отговор

Към резултатите

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега