Obrázek sněmovního parlamentu " Brauchen wir mehr „Freiheitspflichten"? ". Chci se zúčastnit
Obrázek sněmovního parlamentu " Brauchen wir eine neue EU-Asylpolitik? ". Chci se zúčastnit
Obrázek sněmovního parlamentu " Should the EU move towards more mutual solidarity? ". K výsledkům
Obrázek sněmovního parlamentu " Does Europe's Democracy need a fundamental update?
 ". K výsledkům

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní