Foto e parlamentit të shtëpisë " Should the EU move towards more mutual solidarity? ". Tek rezultatet
Foto e parlamentit të shtëpisë " Does Europe's Democracy need a fundamental update?
 ". Tek rezultatet

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani