Εικόνα του κοινοβουλίου " Sollen Volksabstimmungen auf Bundesebene eingeführt werden? ". Θέλω να συμμετέχω
Εικόνα του κοινοβουλίου " Brauchen wir mehr „Freiheitspflichten"? ".

Περιοχή: Γερμανία

Brauchen wir mehr „Freiheitspflichten"?

Κατάσταση: Ενεργός

Θέλω να συμμετέχω
Εικόνα του κοινοβουλίου " Brauchen wir eine neue EU-Asylpolitik? ".

Περιοχή: Ευρωπαϊκή Ένωση

Brauchen wir eine neue EU-Asylpolitik?

Κατάσταση: Ενεργός

Θέλω να συμμετέχω
Εικόνα του κοινοβουλίου " Should the EU move towards more mutual solidarity? ".

Περιοχή: Ευρωπαϊκή Ένωση

Should the EU move towards more mutual solidarity?

Κατάσταση: Αναμονή για απάντηση

Στα αποτελέσματα
Εικόνα του κοινοβουλίου " Should the EU represent European interests more decisively in future pandemic crises? ". Στα αποτελέσματα
Εικόνα του κοινοβουλίου " Does Europe's Democracy need a fundamental update?
 ".

Περιοχή: Ευρωπαϊκή Ένωση

Does Europe's Democracy need a fundamental update?

Κατάσταση: Αναμονή για απάντηση

Στα αποτελέσματα
Εικόνα του κοινοβουλίου " Should the EU develop more resilience to face current global challenges? ".

Περιοχή: Ευρωπαϊκή Ένωση

Should the EU develop more resilience to face current global challenges?

Κατάσταση: Αναμονή για απάντηση

Στα αποτελέσματα
Εικόνα του κοινοβουλίου " Does Europe's democracy need more citizen participation? ".

Περιοχή: Ευρωπαϊκή Ένωση

Does Europe's democracy need more citizen participation?

Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το

Στα αποτελέσματα
Εικόνα του κοινοβουλίου " Sollte Demokratiepolitik auf die Agenda der neuen Legislaturperiode? ".

Περιοχή: Γερμανία

Sollte Demokratiepolitik auf die Agenda der neuen Legislaturperiode?

Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το

Στα αποτελέσματα
Εικόνα του κοινοβουλίου " Stimmen Sie für eine Stärkung der Naturmedizin im deutschen Gesundheitssystem? ". Στα αποτελέσματα
Εικόνα του κοινοβουλίου " Stimmen Sie dafür, dass Bundesbehörden gendern? ".

Περιοχή: Γερμανία

Stimmen Sie dafür, dass Bundesbehörden gendern?

Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το

Στα αποτελέσματα
Εικόνα του κοινοβουλίου " Stimmen Sie für eine Ersatzstimme bei der Bundestagswahl? ".

Περιοχή: Γερμανία

Stimmen Sie für eine Ersatzstimme bei der Bundestagswahl?

Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το

Στα αποτελέσματα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα