Rajon : Dieburg
Kulturë

Das Mini Café soll bleiben!

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Magistrat der Stadt Dieburg
115 mbështetësit 81 në Dieburg
Peticioni u tërhoq nga kërkuesi
  1. Filluar 2019
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

Më shumë për temën Kulturë

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani