Kraj : Dieburg
Kultura

Das Mini Café soll bleiben!

Navrhovatel není veřejný
Petice je adresována
Magistrat der Stadt Dieburg
115 81 v Dieburg
Navrhovatel byl stažen
  1. Zahájena 2019
  2. Sbírka byla dokončena
  3. Předloženy
  4. Dialog
  5. Neúspěšný

Více o tomto tématu Kultura

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní