Regija: Dieburg
Kultura

Das Mini Café soll bleiben!

Podnositelj peticije nije javan
Podnesena je peticija
Magistrat der Stadt Dieburg
115 Potpisnici 81 u Dieburg
Podnositeljica zahtjeva je povučena
  1. Pokrenut 2019
  2. Zbirka je završena
  3. Poslato
  4. Dijalog
  5. Neuspješno

Više o ovoj temi Kultura

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada