Регион: Дибург
Култура

Das Mini Café soll bleiben!

Вносителят на вносителя не е публичен
Петицията е адресирана
Magistrat der Stadt Dieburg
115 поддържащ 81 в / след Дибург
Петицията беше оттеглена от вносителя на петицията
  1. Започна 2019
  2. Колекцията приключи
  3. Подадено
  4. Диалог
  5. Провалени

Повече за тази тема Култура

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега