Region: Dieburg
Kultur

Das Mini Café soll bleiben!

Kampanjer er ikke offentlig
Kampanje tas opp
Magistrat der Stadt Dieburg
115 støttespillere 81 inn Dieburg
Kampanjen ble trukket tilbake av ansvarlig
  1. Startet 2019
  2. Samlingen er ferdig
  3. Innsendt
  4. Dialog
  5. Mislyktes

Mer om dette emnet Kultur

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå