Kraj : Dieburg
Kultúra

Das Mini Café soll bleiben!

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Magistrat der Stadt Dieburg
115 81 v Dieburg
Navrhovateľ stiahol petíciu
  1. Zahájená 2019
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný

Viac o Kultúra

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz