Περιοχή: Dieburg
Πολιτισμός

Das Mini Café soll bleiben!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Magistrat der Stadt Dieburg
115 Υποστηρικτές 81 σε Dieburg
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα