Περιοχή: Γερμανία
Κοινωνική πολιτική

Einsichtnahme in Heimakten ehemaliger Heimkinder

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundestag
500 Υποστηρικτές
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε 2010
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Die Petition befindet sich in der Beratung/Prüfung beim Empfänger

Ώρα 26.01.2011 15:03

Hallo allen Mitzeichnern,
da inzwischen mehr als ein Jahr vergangen ist und sich nicht wirklich nennenswertes ereignet hat, habe ich am 06.12.2010 die jetzige Petition beim Bundestag eingereicht.

www.openpetition.de/petition/zeichnen/umkehrbeweislast

Da auch diese lediglich als Einzelpetiton anerkannt wurde, möchte ich um Ihre / eure erneute Mithilfe bitten. Sie würden /ihr würdet uns ehemaligen Heimkindern sehr helfen, denn die nach wie vor nicht einsehbaren Akten haben nicht selten zur Folge, dass Anträge zur Opferentschädigung sogar kostenpflichtig abgelehnt werden.

Vielen Dank und freundliche Grüße
Karoline ViebahnDie Petition wurde eingereicht

Ώρα 25.01.2011 13:26

Verehrte liebe Mitzeichner,
zunächst erst einmal herzlichen Dank für Ihre/eure Unterstützung, die wir ehemaligen Heimkinder mehr denn je brauchen. Diese Petition habe ich bereits am 29.09.2009 beim Bundestag online eingereicht. Leider wurde sie nicht als Online-Petition, sondern nur als Einzelpetition zugelassen. Mit Open-Petition habe ich dann doch eine Möglichkeit gefunden, Mitzeichner zu gewinnen.

Noch einmal herzlichen Dank und freundliche Grüße
Karoline Viebahn


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα