Κοινωνική πολιτική

Erhalt der Quik-Kräfte in Kindertagesstätten

Η αναφορά απευθύνεται σε
Präsidenten des Niedersächsischen Landtages
1.599 Υποστηρικτικό 1.506 σε Κάτω Σαξωνία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
1.599 Υποστηρικτικό 1.506 σε Κάτω Σαξωνία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Ιανουαρίου 2023
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Αρχειοθέτηση την 01.12.2023
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

26/03/2023, 3:19 μ.μ.

Ich habe den Zeitraum der Petition verlängert, so dass wir noch mehr Menschen erreichen und weitere Unterschriften sammeln können.


Neues Zeichnungsende: 01.12.2023
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 1.239 (1.172 in Niedersachsen)


23/02/2023, 8:35 μ.μ.

Ich habe den Informationstext ergänzt und ihn dadurch allgemeiner gehalten.
Es soll deutlich werden, dass ein großer Kreis von Menschen betroffen ist. Sowohl Mitarbeiter als auch die Kinder und ihre Eltern


Neuer Petitionstext:

Mehreren 100 Beschäftigten in Kindergärten und Kindertagesstätten droht nach dem Auslaufen der Richtlinie "Qualität in Kindertagesstätten " die Erwerbslosigkeit.

Die Kindertagesstätten wollen diese Mitarbeitenden behalten, die Beschäftigten wollen bleiben. Es scheitert an politischen Entscheidungen.

Die im Rahmen der Quik Richtlinie eingestellten Kräfte in den Kindertagesstätten müssen weiter eingesetzt werden.

Der ohnehin schon allgegenwärtige Personalmangel darf durch die Abschaffung dieser wertvollen und gesondert dafür qualifizierten Mitarbeitenden nicht weiter verschärft werden.

Es MUSS eine Weiterbewilligung dieser Maßnahme stattfinden.

Die einzige Alternative, kann eine Eingliederung in die reguläre Anstellung im pädagogischen Bereich auch ohne den Titel Sozialassistentin sein.


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 833 (799 in Niedersachsen)

Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

24.140 Υπογραφές
4 ημέρες υπόλοιπο
11.047 Υπογραφές
221 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα