Регион: Германия
Граждански права

Es ist 2020. Catcalling sollte strafbar sein.

Петицията е адресирана
Christine Lambrecht (Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz), Dr. Franziska Giffey (Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) & Bundesregierung
69.444 поддържащ 67.900 в / след Германия
Колекцията приключи
  1. Започна август 2020
  2. Колекцията приключи
  3. Изпратено на 12.08.2021
  4. Диалог с получател
  5. Решение


Повече за тази тема Граждански права

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International