Регион: Хале
Култура

Petition zum Erhalt der Stadtteilbibliotheken in Halle

Вносителят на вносителя не е публичен
Петицията е адресирана
Oberbürgermeisterin der Stadt Halle, Dagmar Szabados, Mitglieder des Kulturausschusses des Stadtrates der Stadt Halle, Stadtratsfraktionen
843 поддържащ
Получателят на петицията не е реагирал
  1. Започна 2012
  2. Колекцията приключи
  3. Подадено
  4. Диалог
  5. Провалени

Die Petition wurde eingereicht

13.04.2012 10:43 часовник

Liebe UnterstützerInnen,
herzlichen Dank an alle für die Unterstützung der Petition!!!
Alle Unterschriften - einschließlich der hochgeladenen Unterschriftenlisten wurden an die Stadtratsfraktionen der Stadt Halle und an Frau Szabados sowie Herrn Kogge weitergeleitet.
Herzliche Grüße

Ulrike Eichstädt


Повече за тази тема Култура

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International