Περιοχή: Kempen
Επιτυχία
Εικόνα της αναφοράς Rettet den Silberahorn (Acer saccharinum)
Περιβάλλον

Rettet den Silberahorn (Acer saccharinum)

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeister Christoph Dellmans
76 Υποστηρικτικό 56 σε Kempen

Το ψήφισμα έγινε δεκτό.

76 Υποστηρικτικό 56 σε Kempen

Το ψήφισμα έγινε δεκτό.

  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Ανάγνωση των νέων

01/09/2021, 12:35 μ.μ.

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

Vielen Dank zunächst einmal für Euren Einsatz!

Der Silberahorn und die umliegenden Bäume wurden gestern durch den Ratsbeschluss das neue Schulgebäude auf dem Ludwig-Jahn-Platz zu bauen gerettet.

Folgend finden Sie noch die Berichte aus der Presse:
Bericht über die Petition in der RP:
rp-online.de/nrw/staedte/kempen/kempener-sammelt-unterschriften-fuer-erhalt-des-silberahorns_aid-62365043

Ratsbeschluss vom 31.08.2021:
www.wz.de/nrw/kreis-viersen/kempen-und-grefrath/kempen-neubau-auf-dem-ludwig-jahn-platz-beschlossen_aid-62485767

Kommentar von Frau Keisers (WZ vom 31.08.2021):
www.wz.de/nrw/kreis-viersen/kempen-und-grefrath/kommentar-zum-ratsbeschluss-den-ludwig-jahn-platz-zu-bebauen_aid-62485825

Vielen Dank an alle Beteiligten
Stefan Conrad


01/09/2021, 12:27 μ.μ.

Liebe Unterstützer und Unterstützerinnen,

ich bedanke mich recht herzlich für Eure Unterschrift!

Durch den gestrigen Ratsbeschluss wurde entschieden, dass der Schulcampus auf dem Ludwig-Jahn-Platz gebaut wird und somit bleibt der Silberahorn und seine umliegdenden Bäume erhalten.

Anbei finden Sie noch den Presseartikel sowie den Kommentar von Frau Keisers:

Bericht:
www.wz.de/nrw/kreis-viersen/kempen-und-grefrath/kempen-neubau-auf-dem-ludwig-jahn-platz-beschlossen_aid-62485767

Kommentar:
www.wz.de/nrw/kreis-viersen/kempen-und-grefrath/kommentar-zum-ratsbeschluss-den-ludwig-jahn-platz-zu-bebauen_aid-62485825

Viele Grüße
Stefan Conrad


Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

6.175 Υπογραφές
39 ημέρες υπόλοιπο
5.811 Υπογραφές
343 ημέρες υπόλοιπο
5.499 Υπογραφές
9 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα