Περιοχή: Γερμανία
Κοινωνική πολιτική

Rettet die Bäder! Schwimmbadschließungen stoppen!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss
119.655 Υποστηρικτικό 119.354 σε Γερμανία

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

119.655 Υποστηρικτικό 119.354 σε Γερμανία

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

  1. Ξεκίνησε 2018
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 25.09.2019
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

29/11/2022, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 24 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team
03/07/2020, 2:20 μ.μ.

Am 1. Juli waren sich die Mitglieder des Petitionsausschuss in ihrer nicht öffentlichen Sitzung einig darüber, unsere Petition "Rettet die Bäder!" an die Bundesregierung heranzutragen. "Mit dem höchsten Votum wird die Bundesregierung nun gebeten, sich der Petition [...] anzunehmen", teilte der Vorsitzende des Petitionsausschuss im Deutschen Bundestag, Marian Wendt, auf seinem Facebook-Profil mit. "Jedes Kind sollte frühzeitig Möglichkeiten haben, das sichere Schwimmen zu lernen", so der CDU-Politiker weiter.


23.02.2020 Πατήστε κριτική από Αρχές αναφοράς:


15/01/2020, 9:18 π.μ.

Es geht weiter mit unserer Petition!
Nachdem diese im Dezember des vergangenen Jahres bereits Thema einer öffentlichen Anhörung des Petitionsausschusses war, ist die DLRG nun als Sachverständige im Bundestag geladen. Dort wird Präsident Achim Haag vor dem Sportausschuss in seiner 40. Sitzung Stellung zur Schwimmbäderinfrastruktur und deren Ausstattung mit Fachpersonal nehmen.

Die Sitzung wird live ab 14:00 Uhr im Parlamentsfernsehen übertragen: www.bundestag.de/mediathek (Kanal 2). Die Aufzeichnung wird im Anschluss ebenfalls dort zu finden sein.


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

11.800 Υπογραφές
167 ημέρες υπόλοιπο
2.010 Υπογραφές
44 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα