Регион: Senden
Околна среда

Schutz und Erhalt des Biotops und der ausgewiesenen Schutzfläche

Петицията е адресирана
Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf
308 поддържащ 202 в / след Senden
Колекцията приключи
  1. Започна май 2021
  2. Колекцията приключи
  3. Изпратено на 07.06.2021
  4. Диалог с получател
  5. Решение

Повече за тази тема Околна среда

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International