Περιοχή: Senden
Περιβάλλον

Schutz und Erhalt des Biotops und der ausgewiesenen Schutzfläche

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf
308 Υποστηρικτές 202 σε Senden
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Μαΐου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 07.06.2021
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα