Περιοχή: Landkreis Görlitz
Πολιτισμός

Theater Zittau muss bleiben!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landrat Bernd Lange/Landkreis Görlitz; Oberbürgermeister Arnd Voigt/Zittau; Ministerpräsident Stanislaw Tillich/Sachsen
6.860 Υποστηρικτές
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2011
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα