Περιοχή: Κέμνιτς
Κοινωνική πολιτική

30.000 Euro mehr Zuschüsse an „die verreiser“ zur Rettung des Projekts

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadtrat der Stadt Chemnitz
2.821 Υποστηρικτές 1.700 σε Κέμνιτς
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
 1. Ξεκίνησε 2016
 2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
 3. Υποβληθέντα
 4. Διάλογος
 5. Απέτυχε

Ich will, dass „die verreiser“ in den nächsten Jahren noch Kinder und Jugendliche in Ferienlager schicken können. Dafür brauchen sie eine ausreichende Finanzierung und nicht nur einen Betrag zwischen Baum und Borke! Ich fordere den Chemnitzer Stadtrat auf, die Fördersumme an „die verreiser“ doch noch um 30.000 Euro auf 105.000 Euro für das Jahr 2017 zu erhöhen. Ich bitte um Unterzeichnung der Petition, um dem Stadtrat klar zu machen, wie wichtig dieses Angebot für Chemnitzer Kinder und Jugendliche ist.

Αιτιολόγηση

Ich selbst bin viele Jahre als ehrenamtlicher Betreuer mitgefahren. Zu erleben, wie Kinder und Jugendliche gar nicht mehr auf Grenzen wie Alter, Herkunft und sozialen Status achten, sondern einfach nur gemeinsam Spaß haben und sich erholen, ist ein einzigartiges Erlebnis. Ich möchte, dass dies nicht nur für Chemnitzer Kinder und Jugendliche erhalten bleibt. „die verreiser“ gehören einfach zu Chemnitz. Ich war sehr erschrocken, dass dieses Angebot nicht mehr fortgeführt werden soll: http://www.kindervereinigung-chemnitz.de/news-single.html?&tx_ttnews[tt_news]=245&cHash=bd60b5272a9f86a0e4173361caf61187

Mit Ihrer Unterschrift und Unterzeichnung schaffen wir es vielleicht, den Stadtrat zum Umdenken zu bewegen!

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας

Νέα

 • Petition wurde nicht eingereicht

  στον/-ην/-ο 14.08.2018

  Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

Συζήτηση

Reisen veredelt den Geist und räumt mit unseren Vorurteilen auf. [Oscar Wilde] - Das sollte schon Kindern und Jugendlichen möglich sein!

Inst. Förd. Ist nicht KJHG. Verhandelt. Volle Preise im Katalog, Nachlass für Bedürftige. Lasst die neue Stelle dafür zusätzlich fördern. Oder baut einfach ein Stadion, da gibt's Millionen.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition