Στέγαση

Mietsteigerungen bremsen, jetzt!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Landtag Brandenburg
1.416 Υποστηρικτές 1.255 σε Βραδεμβούργο
14% του 8.700 για απαρτία
 1. Ξεκίνησε 14/10/2020
 2. Συλλογή ακόμα 2 εβδομάδες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Wir bitten Sie, die Forderungen des Deutschen Mieterbundes Land Brandenburg zu unterstützen und dahingehend auf die Landesregierung einzuwirken:

 • Die Kappungsgrenzen- und die Mietpreisbegrenzungsverordnung werden für 5 Jahre fortgesetzt.

 • Die Kappungsgrenzen- und die Mietpreisbegrenzungsverordnung erfassen alle Gemeinden des Landes Brandenburg, in denen die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist.

 • Im Jahr 2024 erfolgt eine erneute Prüfung der Wohnungsversorgung.

 • Für die Erstellung von Mietspiegeln ist eine Förderung für die Gemeinden zu etablieren.

 • Das Gutachten zu den Verordnungen des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung ist sofort freizugeben.

Mietsteigerungen bremsen, jetzt!

Αιτιολόγηση

Unsere Landesverfassung schützt in Art. 47 das Recht auf eine angemessene Wohnung. Deshalb muss für jeden Brandenburger Bürger und Einwohner eine Wohnung bezahlbar sein. Das Land ist verpflichtet, das mit geeigneten Maßnahmen sicher zu stellen. Eine Erhöhung der Miete von 15 Prozent in 3 Jahren ist mehr als genug. Bei Wiedervermietung mehr als 10 Prozent über der ortsüblichen Miete verlangen zu können, verschließt vielen Menschen die Möglichkeit eine angemessene Wohnung zu mieten.

Es ist keine geeignete Maßnahme am 31. Dezember 2020 die Kappungsgrenzen- und die Mietpreisbegrenzungsverordnung für Gemeinden mit angespannten Wohnungsmärkten nicht fortzuführen.

Das gefährdet den sozialen Frieden.

Berlin hat einen Mietendeckel; die Bundesregierung hat gerade eine Verschärfung der Mietpreisbremse im BGB geschaffen; und das Land Brandenburg will die Kappungsgrenzen- und Mietpreisbegrenzungsverordnung nicht fortführen. Familien, Rentner, Alleinerziehende, Arbeitslose und Geringverdiener, Auszubildende und Studenten brauchen dringender denn je den Schutz dieser Verordnungen.

Das beauftragte Gutachten soll erst Ende November 2020 vom zuständigen Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung frei gegeben werden.

Eine wirkliche Beteiligung des einzigen Interessenvertreters der Mieterinnen und Mieter, dem Mieterbund des Landes Brandenburg, war und ist offenbar nicht beabsichtigt.

Transparente Politik sieht anders aus.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Deutscher Mieterbund Land Brandenburg e.V. από Potsdam
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

Ohne diese Petition und dem öffentlichen Aufschrei wären die beiden Verordnungen vom zuständigen Ministerium einfach still und heimlich in der Auslaufzone unters Abstellgleis versenkt worden, ohne dass sich jemand dafür hätte erklären oder gar verantworten müssen. Die zuständigen Mitarbeiter und der Minister müssen sich schon insoweit fragen lassen, weshalb hier derart zögerlich agiert wurde und erst nachdem Druck gemacht wurde das Thema im Oktober auf der Tagesordnung einer Ausschusssitzung auftauchte. Auch das ist Ziel dieser Petition!

Also ich knalle schon seit Beginn dieser fragwürdigen Wohnungspolitik die Mieten für meine Wohnungen sukzessive an, bis es quietscht. Man muss ja diesem Unsinn irgendwie vorbeugen und Rücklagen bilden. Angeschissen sind leider die Langzeitmieter, welche Jahrzehnte lang keine Mieterhöhung hatten (also die, die man eigentlich schützen wollte wegen Verwurzelung und so Zeug). Aber da ist halt noch gewaltig Platz unter dem Deckel und den muss ich optimal ausnutzen. Will ja meine Häuser auch nicht verkommen lassen.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • Marco Habelt Wustermark

  πρίν 2 ώρα/-ες

  Weil ich mir eine Mietsteigerung kaum leisten kann !

 • Harald Barth Wustermark

  πρίν 5 ώρα/-ες

  Weil ich die stark steigenden Mieten bald als Rentner nicht mehr stemmen Kann !!

 • πρίν 15 ώρα/-ες

  Weil die Mietpreiserhöhung in den letzten Jahren eine Frechheit ist. Potsdam ist seit letztem Jahr die teuerste Stadt im Osten. Es ist als alleinstehender fast garnicht mehr möglich allein eine Wohnung zu finanzieren, obwohl man voll arbeiten geht. Sowas sollte verboten werden!

 • πρίν 20 ώρα/-ες

  Mieten dürfen auch in Ballungsräumen wie Potsdam nicht immer weiter steigen schaut auf Berlin

 • πρίν 23 ώρα/-ες

  Wohnen ist unabdingbar.

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/mietsteigerungen-bremsen-jetzt/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Περισσότερα για αυτό το θέμα Στέγαση

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition