Περιοχή: Nagold
Κατασκευές

Nein zu der geplanten Größe und Ausführung des Mega-Baugebietes Nagold-Hochdorf Ost 2B

Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadt Nagold, Bürger Nagolds, Bürger Hochdorf
226 Υποστηρικτές 173 σε Nagold
38% του 460 για απαρτία
 1. Ξεκίνησε 24/4/2021
 2. Συλλογή ακόμα > 10 μήνες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Die Stadt Nagold im Landkreis Calw in Baden-Württemberg plant für den Orstteil Hochdorf ein neues Mega-Baugebiet am südöstlichen Ortsrand. Die Planung beläuft sich auf zusätzliche 8 Mehrfamilienhäusern, 22 Doppelhäuser, 52 Reihen-und Kettenhäuser und 71 Einfamilienhäuser*, was einen Zuwachs von über 500 Einwohnern = über 25% zur aktuellen Bevölkerung bedeutet (ca. Größe des Ortsteils Mindersbach). Zur vorliegenden Planung gibt es noch kein schlüssiges Verkehrskonzept und keine Abwägung zur vom Land favorisierten Innenentwicklung anstelle einer Außenentwicklung bei neuen Baugebieten.

*Referenz: Artikel vom 8.3.2021, Schwarzwälder Bote, Ausgabe Nagold

Αιτιολόγηση

Wir, die Bürgerinitiative Hochdorf Ost 2 wollen Bauplätze in Hochdorf-Ost II für Ein- und Zweifamilienhäuser, ein gesundes Wachstum in Hochdorf, vor allem eine starke, zukunftssichere Innenentwicklung und Nachverdichtung!

Wir wollen den Erhalt von Ackerland, Wiesen und Biotop sowie der Ausgleichsfläche, die für Hochdorf-West geschaffen wurde.

Wir stehen für den Erhalt des dörflichen Charakters mit an bestehende Wohngebiete angepasster Bauweise und den Flächenerhalt für zukünftige Generationen!

Wir wollen keinen Flächenfraß, die Zersiedlung am Rand, keinen Raubbau an der schönen Landschaft mit der Zerstörung von Fauna und Flora und kein Verkehrschaos vor Schule, Kita sowie in der Ortsmitte

Und wir wollen nicht die bisher im Stadtgebiet Nagold praktizierte Bauweise des Quartiersbau im idyllischen Hochdorf!

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Unterschrift und zeigen Sie uns und der Stadt Nagold, dass wir nicht alleine sind und Sie die gleiche Meinung teilen!

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Ingolf Oßfeld από Nagold-Hochdorf
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • στον/-ην/-ο 14.05.2021

  Damit nicht alles zugebaut wird, dass die Natur erhalten bleibt.

 • στον/-ην/-ο 10.05.2021

  I live there

 • στον/-ην/-ο 08.05.2021

  Raum für kinder geht verloren. Natur und äcker gehen verloren. Kitas schulen werden noch voller...

 • στον/-ην/-ο 07.05.2021

  Zu hohes Verkehrsaufkommen! Zu viel Natur die bebaut wird.

 • στον/-ην/-ο 06.05.2021

  1. möchte ich eine Flächenvernichtung verhindern. 2. möchte ich, das mein Dorf ein Dorf bleibt.

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/nein-zu-der-geplanten-groesse-und-ausfuehrung-des-mega-baugebietes-nagold-hochdorf-ost-2b/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Περισσότερα για αυτό το θέμα Κατασκευές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition