Περιοχή: Γερμανία
Κοινωνική πολιτική

NEIN zu Gewalt gegen Frauen. JA zu einer bundesweiten staatlichen Koordinierungsstelle. Aktion 2021

Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutsche Bundesregierung
6.840 Υποστηρικτές 6.786 σε Γερμανία
14% του 50.000 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε 18/9/2021
  2. Συλλογή ακόμα 15 ημέρες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Ich unterstütze die Forderung nach einer staatlichen Koordinierungsstelle, um jeglicher Gewalt gegen Frauen in Deutschland wirksam entgegenzutreten. 

Mit meiner Unterschrift fordere ich die Bundesregierung auf, eine ressort-übergreifende Gesamtstrategie zu entwickeln, um Gewalt gegen Frauen zu verhüten und zu bekämpfen und damit Artikel 7 und 10 des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt umzusetzen sowie den Empfehlungen des Bündnisses Istanbul Konvention zu folgen. Ein zentraler Punkt dabei ist die Einrichtung einer bundesweiten staatlichen Koordinierungsstelle. Ebenso unterstütze ich die in der Istanbul Konvention geforderte umfassende Aus- und Weiterbildung von Mitarbeiter*innen aller Berufsgruppen, die mit Betroffenen und Tätern in Kontakt kommen, sowie die entsprechende Entwicklung von Curricula für Kindergärten und Schulen.

Αιτιολόγηση

Wesentliche Forderungen der Istanbul Konvention sind in Deutschland noch nicht erfüllt. Im Jahr 2019 waren 114.903 Frauen in Deutschland von häuslicher Gewalt betroffen,117 starben an den Folgen*. Sowohl das erste Monitoring (GREVIO-Bericht) als auch der Alternativ-Bericht des Bündnisses Istanbul Konvention weisen in allen Bundesländern auf zum Teil erhebliche Lücken bei der Umsetzung hin. Eine der wesentlichen Schlussfolgerungen aus beiden Berichten ist, dass alle Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt, ebenso wie alle Maßnahmen zur Prävention ineinandergreifen müssen**. 

Zonta sagt JA zur lückenlosen Umsetzung der Istanbul Konvention, auch in Deutschland.

Zonta unterstützt die Umsetzung der Istanbul Konvention, das am 12.10.2017 auch von Deutschland ratifizierte Übereinkommen des Europarates zur Bekämpfung und Verhütung von Gewalt gegen Frauen. Noch immer ist es das einzige rechtlich bindende Instrument, das einen umfassenden Rahmen bildet zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, zum Schutz vor physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt und zur Strafverfolgung der Täter. Bisher einzigartig ist auch das Monitoring der Umsetzung.

Zonta International ist eine weltweite Nichtregierungsorganisation, die sich überparteilich, überkonfessionell und weltanschaulich neutral für Frauen und ihre Rechte einsetzt.

Zonta wurde 1919 in Buffalo, NY gegründet und hat heute ca. 28.000 Mitglieder in 1.100 Clubs in 63 Ländern. 

Quellen:

*https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Partnerschaftsgewalt/Partnerschaftsgewalt_2019.html;jsessionid=8D97023F3B40DDCC63FA373FC88D8BDD.live0601?nn=63476

** Link zu den Berichten:

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/160138/6ba3694cae22e5c9af6645f7d743d585/grevio-staatenbericht-2020-data.pdf

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/183606/fb14953b4d67ab87db0a0dbe57acdd5c/buendnis-istanbul-konvention-alternativbericht-data.pdf

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Union der deutschen Zonta Clubs από Eppstein
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

Selbst Richter beschönigen häusliche Gewalt mit fadenscheinigen Argumenten wie, dass sei seiner Blindheit geschuldet oder so schlimm war das wohl nicht, denn sie leben ja noch nach der Gewalttat. Wo bin ich, dass Männer Frauen schlagen dürfen und Kinder vergewaltigen.?

Die Petition sollte erweitert werden. Häusliche Gewalt gegen Kinder und Männer sollten einbezogen werden. Frauen üben Gewalt aus körperlich und verbal. Die Spaltung gute Frauen, die Opfer werden, und böse Männer, die nur Täter sind, überwinden.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

πρίν 4 ώρα/-ες

Gewaltvergehen sichtbar machen, bekämpfen und Opfer vor der Tat schützen

πρίν 5 ώρα/-ες

Gewalt gegen FLINTA ist kein zu unterschätzendes Problem und letztlich ein Symptom von Kapitalismus, Ausbeutung, Rassismus und tief verankerter Mysogynie. Dagegen müssen wir alle möglichen Hebel in Bewegung setzen.

πρίν 5 ώρα/-ες

Das gehört für mich allg. zum Thema Chancengleichheit! Wir müssen dem Thema Gewalt gegen Frauen gemeinsam entgegentreten.

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/nein-zu-gewalt-gegen-frauen-ja-zu-einer-bundesweiten-staatlichen-koordinierungsstelle-aktion-2021/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα