Περιοχή: Κολωνία
Πολιτισμός

Rettet die Simultanhalle!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Rat der Stadt Köln, Oberbürgermeister*in der Stadt Köln, Bezirksregierung Chorweiler
813 Υποστηρικτές 455 σε Κολωνία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Σεπτεμβρίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Wir fordern den Erhalt und die Sanierung der Simultanhalle!

Wir fordern ein klares Bekenntnis seitens der Oberbürgermeister*in, des Rates der Stadt Köln und der Bezirksvertretung Chorweiler für den Erhalt der Simultanhalle in Köln-Volkhoven sowie den Schutz des Vereins und Kuratoriums!

Wir fordern den Schutz der Kulturinitiative und eine Festlegung der zukünftigen Nutzung der Simultanhalle durch den Förderverein Simultanhalle Köln-Volkhoven e. V.!

Αιτιολόγηση

Als Architekturmodell für das Museum Ludwig ist die Simultanhalle ein einzigartiges Monument Kölner Baukultur. 1979 auf dem geschichtsträchtigen Ateliergelände der Dorfschule in Köln-Volkhoven errichtet, konnte die Simultanhalle durch die Künstlerin Eva Janošková als Raum für zeitgenössische Kunst vor dem Abriss bewahrt werden. Seit den 1980er Jahren ist das städtische Gebäude als Projektraum von jungen Kuratorinnen durch den Förderverein Simultanhalle Köln-Volkhoven e.V. organisiert. Die Simultanhalle mit ihrer internationalen Bedeutung zählt somit zu den ältesten bestehenden Projekträumen für zeitgenössische Kunst. Im Winter 2017 wurde die Simultanhalle wegen statischer Bedenken von der Stadt Köln geschlossen. Eine Sanierung wurde aus Sicht der Stadtverwaltung nicht in Erwägung gezogen. Stattdessen fasste im Frühjahr 2020 der Kulturausschuss der Stadt Köln auf Antrag des Kulturamtes den Beschluss, das Ateliergelände am Volkhovener Weg 209-211 im Wege des Erbbaurechts zur Be- bauung von Ateliers und Entwicklung des Geländes an einen Investor*in vergeben zu wollen. Dabei wurde, trotz mehrfacher Anmerkungen an die Ratsfraktionen, nicht der Erhalt und die Sanierung der Simultanhalle sowie die zukünftige Nutzung durch das Kuratorium festgehalten. Ohne ein klares Bekenntnis droht nun der Verlust der Simultanhalle und zugleich der Wegfall einer Kulturinitiative im Kölner Norden.

Unterstützen Sie auch weiterhin unsere Kulturarbeit und werden Sie Mitglied in unserem Verein. Mehr Informationen unter: https://www.simultanhalle.de

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Förderverein Simultanhalle Köln-Volkhoven e. V. από Köln
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Νέα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition