Περιοχή: Γερμανία
Υγεία

Straffreie Schwangerschaftsabbrüche & Abschaffung von §219a

Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
2.338 Υποστηρικτές 2.328 σε Γερμανία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε 11/2/2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Schwangerschaftsabbrüche sind laut §218 StGB nur unter bestimmten Bedingungen straffrei. Sie sollten aber grundsätzlich straffrei sein, unabhängig von den Bedingungen. Ebenso muss die Kriminalisierung durchführender Ärzt*innen auf Basis des §219a StGB abgeschafft werden.

Als verpflichtender Bestandteil des Curriculums eines Medizinstudiums an deutschen Universitäten sollten Schwangerschaftsabbrüche thematisiert werden. Dadurch hätten mehr Ärzt*innen das Wissen und die fachliche Kompetenz. Außerdem muss ein besserer und flächendeckender Zugang zur Schwangerschaftsabbrüchen gewährleistet sein.

Αιτιολόγηση

In meiner Erfahrung geht es gerade darum, dass allzu lange Nicht-Betroffene sich ein Urteil erlaubt haben, das ihnen nie zugestanden hat. Gerade bei diesem hochsensiblen Thema sollte medizinisches Fachwissen und Versorgung an erster Stelle stehen statt - wie ich es in meiner Umwelt vernommen habe - persönliche Urteile.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Theresa Hoffmann από München
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Νέα

Συζήτηση

Verhütungsmittel und Aufklärung sind nicht für alle frei und anonym zugänglich und im Falle einer Schwangerschaft tragen die Frauen alle gesundheitlichen Risiken während der Schwangerschaft und der Geburt. Außerdem sind sie mit den Folgen einer ungewollten Schwangerschaft im Zweifelsfall für den Rest ihres Lebens konfrontiert, inklusive 40%ig höherem Armutsrisiko, wenn sie Alleinerziehende werden, erhöhter emotionaler und psychischer Belastungen, Nachteilen auf dem Arbeitsmarkt und sozialer Nachteile.

Bedingungslos heißt auch ohne Beachtung von Fristen. Ab einem gewissen Stadium sind die Föten aber alleine lebensfähig. Sie dann noch abzutreiben, geht gar nicht. Aber: Eine Fristenlösung wäre angemessen. Statt Zwangsberatung freiwillig anzunehmende Angebote. Schwangerschaftsabbruch muss zur Ausbildung von Frauenärzten gehören. §218 ist auf wenige Tatbestände zu beschränken: z.B. gegen den Willen der Frau, nach Ablauf der Frist. §219a ist dann gegenstandslos und muss ebenfalls gestrichen werden.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition