Περιοχή: Γερμανία
Υγεία

Ja zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland als Medizin, Genussmittel und Rohstoff

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
37.073 Υποστηρικτές 36.373 σε Γερμανία
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2017
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Χρονική πορεία

37.073

Σύνολα υπογραφών

36.373

Υπογραφές Γερμανία

25

Υπογραφές ανά ημέρα κατά μέσο όρο

30.01.2017

την πιο δυνατή ημέρα της αναφοράς

Εγγύτητα στο θέμα. Τι είναι πιο πιθανό να συμβεί;

32%

Är intresserade av ämnet

31%

påverkas direkt

28%

skull vilja bli informerade om resultatet

18%

skulle vilja bli informerad om alla framsteg

Γεωγραφική κατανομή των υπογραφών

97%

προέρχονται από Γερμανία

32%

προέρχονται από Βαυαρία

4%

προέρχονται από Μόναχο

11%

προέρχονται από Άνω Βαυαρία

Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία