Περιοχή: Γερμανία
Υγεία

Ja zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland als Medizin, Genussmittel und Rohstoff

Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
37.073 Υποστηρικτές 36.373 σε Γερμανία
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2017
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Χρονική πορεία

37.073

Σύνολα υπογραφών

36.373

Υπογραφές Γερμανία

31

Υπογραφές ανά ημέρα κατά μέσο όρο

30.01.2017

την πιο δυνατή ημέρα της αναφοράς

Εγγύτητα στο θέμα. Τι είναι πιο πιθανό να συμβεί;

32%

Ενδιαφέρονται για το θέμα

31%

Επηρεάζονται άμεσα

28%

Θα ήθελαν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα

18%

Θα ήθελαν να ενημερωθούν για κάθε πρόοδο

Γεωγραφική κατανομή των υπογραφών

97%

προέρχονται από Γερμανία

32%

προέρχονται από Βαυαρία

4%

προέρχονται από Μόναχο

11%

προέρχονται από Άνω Βαυαρία

Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα