Kraj : Nemecko
Zdravie

Ja zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland als Medizin, Genussmittel und Rohstoff

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
37 073 36 373 v Nemecko
Príjemca petície neodpovedal.
  1. Zahájená 2017
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný

Chronologický priebeh

37 073

36 373

17

30.01.2017

deň petície s najväčším počtom listov

Prepojenie na tému. Čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane?

32%

zaujímam sa o túto tému

31%

sú priamo ovplyvnení

28%

chcel by byť informovaný o výsledku

18%

chcel by byť informovaný o každom pokroku

Geografické rozloženie podpisov

0%

prišiel z Friedrichshain-Kreuzberg

1%

prišiel z Hannover

11%

prišiel z Horné Bavorsko

4%

prišiel z Mníchov

Viac o Zdravie

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz