Rajon : Gjermania
Shëndet

Ja zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland als Medizin, Genussmittel und Rohstoff

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
37 073 Mbështetëse 36 373 në Gjermania

Marrësi i peticionit nuk është përgjigjur.

37 073 Mbështetëse 36 373 në Gjermania

Marrësi i peticionit nuk është përgjigjur.

  1. Filluar 2017
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

kurs kohe

37 073

Nënshkrime totale

36 373

Nënshkrime nga Gjermania

13

Nënshkrimet në ditë mesatarisht

30.01.2017

Dita me numrin më të madh të nënshkrimeve për peticionin

Afiniteti ndaj temës. Çfarë ka të ngjarë të zbatohet?

32%

janë të interesuar në temën

31%

ndikohen drejtpërdrejt

28%

do doja të informohesha rreth rezultateve

18%

do doja te informohesha rreth të gjitha përparimeve

Shpërndarja gjeografike e nënshkrimeve

0%

vjen nga Friedrichshain-Kreuzberg

1%

vjen nga Hanoveri

11%

vjen nga Oberbayern

4%

vjen nga Mynihu

Ndihmoni në forcimin e p