Rajon : Gjermania
Shëndet

Ja zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland als Medizin, Genussmittel und Rohstoff

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
37 073 mbështetësit 36 373 në Gjermania
Marrësi i peticionit nuk është përgjigjur.
  1. Filluar 2017
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

kurs kohe

37 073

Nënshkrime totale

36 373

Nënshkrime nga Gjermania

17

Nënshkrimet në ditë mesatarisht

30.01.2017

dita më e suksesshme e peticionit

Afiniteti ndaj temës. Çfarë ka të ngjarë të zbatohet?

32%

janë të interesuar në temën

31%

ndikohen drejtpërdrejt

28%

do doja të informohesha rreth rezultateve

18%

do doja te informohesha rreth të gjitha përparimeve

Shpërndarja gjeografike e nënshkrimeve

0%

vjen nga Friedrichshain-Kreuzberg

1%

vjen nga Hanoveri

11%

vjen nga Oberbayern

4%

vjen nga Mynihu

Më shumë për temën Shëndet

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani