Rajon : Gjermania
Shëndet

Ja zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland als Medizin, Genussmittel und Rohstoff

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
37.073 mbështetësit 36.373 në Gjermania
Marrësi i peticionit nuk është përgjigjur.
  1. Filluar 2017
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

kurs kohe

37.073

Nënshkrime totale

36.373

nënshkrimet Gjermania

20

Nënshkrimet në ditë mesatarisht

30.01.2017

dita më e suksesshme e peticionit

Afiniteti ndaj temës. Çfarë ka të ngjarë të zbatohet?

32%

Интересуват се от темата

31%

Са пряко засегнати

28%

Бих искал да бъда информиран за резултата

18%

Бих искал да бъда информиран за всеки напредък

Shpërndarja gjeografike e nënshkrimeve

0%

vjen nga Friedrichshain-Kreuzberg

1%

vjen nga Hanoveri

11%

vjen nga Oberbayern

4%

vjen nga Mynihu

Më shumë për temën Shëndet

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani